OREHOVLJE PARK

Orehovlje, Slovenia

2015, ongoing

 

Proposal for creating village center in Orehovlje. Local community expressed their wish for a green park. The idea was transformed and upgraded in Mediterranean tradition into multi-purpose public space, that becomes outdoor village gathering place for all generations. Location next to the church, graveyard, memorial and restaurant allows interference of different uses and creates opportunity for communication.

Predlog ureditve središča vasi Orehovlje na pobudo vaške skupnosti, ki želi zeleno površino, park. Predlog željo po parku v mediteranski tradiciji nadgrajuje v večnamenski vaški prostor, ki postane zunanje družabno središče vasi, namenjeno vsem generacijam. Locirano je poleg cerkve, pokopališča, spomenika in gostilne. Tako se različni programi lahko prepletajo in nadgrajujejo in ustvarjajo priložnost za komunikacijo.