LOCAL COMMUNITY CEZSOCA

Cezsoca, Slovenia

2011, built

with Teja Savelli, Tine Kljun, Mateja Obid

 

Project is a part of the Posocje earthquake recovery. Village Cezsoca is situated by the river Soca, surrounded with high mountains. Region is known for it’s traditional architecture. Old building, damaged in an earthquake, was replaced by a new one for local community needs. New building shares it’s form and size from an older one, but with new interpretation.

Naloga je del popotresne obnove Posočja. Vas Čezsoča leži ob reki Soči med visokimi gorami. Območje je znano po tradicionalni arhitekturi. V potresu poškodovano stavbo se je nadomestilo z novim objektom za potrebe lokalne skupnosti. Nova stavba je enakih gabaritov kot prejšnja in sledi tradicionalnim oblikam, ki pa so na novo interpretirane.