KAVCIC HOUSE

Kozana, Slovenia

2016, project

 

Family home lays on a vineyard terraces with beautiful views on the hilly landscape. Client wants quiet house with a lot of privacy. Heavy walls with salvaged local stone from old buildings integrate the house into the landscape and provide protection in hot summers and cold winters. Sunken living areas are opening into the landscape. House is as a shelter, a cave. Every room has a door that opens outwards and allows that living outdoors becomes part of a house.

Družinska hiša leži med vinogradi na terasah s čudovitimi razgledi po gričevnati pokrajini. Stranka želi tiho hišo z veliko zasebnosti. Debeli zidovi iz kamnov starih porušenih lokalnih hiš ustvarijo zlitje hiše in pokrajine ter ščitijo pred vročimi poletji in ledenimi zimami. Vkopani bivalni prostori se odpirajo v pokrajino. Hiša je zavetje, votlina. Vsaka soba ima vrata navzven, ki omogočajo, da bivanje v naravi postane del hiše.