In March 2015 Grega Vezjak was approached by Orehovlje Community Council to design public park in Orehovlje. Design was accepted after presentation by Grega Vezjak at the Council meeting. Beginning of constructions is scheduled to start in 2016, until then architect is working closely with the community to finalize the design. Project of the Orehovlje Village Park can be found here.

V marcu 2015 je Krajevna skupnost Orehovlje pristopila do Grege Vezjaka za načrt krajevnega parka v Orehovljah. Po predstavitvi arhitekta na seji krajevne skupnosti je bil načrt sprejet. Začetek greadnje je predviden v letu 2016, medtem pa nastaja končno oblikovanje parka v sodelovanju s krajevno skupnostjo. Projekt lahko vidite tukaj